Özel Cihanpol Hastanesi
page-title-bg

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Özel Cihanpol Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü olarak cerrahiyle ilgili tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel tedavileri hastalarımıza ideal koşullarda sunmak için çalışıyoruz. Ekibimiz daima genişliyor ve ekibimizdeki her üye, ileri tedavi yaklaşımlarını sadece izlemekle kalmıyor;  yeni teknoloji ve metotları, deneyimin verdiği güvenle kısa zamanda uyguluyor.

 

Bölümümüzde görevli hekimlerimiz daima hasta güvenliğini ön planda tutuyor; uygulamalar hakkında hastayı ve yakınlarını her aşamada bilgilendirip, etik kurallara saygılı bir sağlık hizmeti sunuyorlar.


Bölümümüzün öne çıkan en önemli özelliklerinin başında, işbirliğine ve multi disipliner yaklaşıma verdiğimiz önem geliyor. Öyle ki;  “Sindirim Sistemi Sağlığı” adı altında tüm ilgili bilim dallarının işbirliği ile gerek cerrahi gerekse tıbbi açıdan en gelişmiş ve etkinliği kanıtlanmış tedavi yaklaşımlarını bir bütün olarak hastalarımıza sunuyoruz. 


Özetle Genel Cerrahi Bölümümüz, mevcut en gelişmiş teknolojik cihazlar, cerrahi teknikler ve üstün nitelikli kadrosuyla tanı, tedavi ve takip açısından üst düzey sağlık hizmetinin uygulandığı en önemli merkez olma özelliğini daima koruyor. 


Genel cerrahi, çok çeşitli sağlık problemlerini ve hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesini içeren tıbbi bir disiplindir. Genel cerrahlar, özellikle karın ve buna bağlı organlarla ilgili olanlar olmak üzere birçok hastalık tipini teşhis edebilir. Bunlara safra kanalları, karaciğer, pankreas, dalak, ek, ince ve kalın bağırsak, rektum ve mide dahildir. Cerrah ayrıca torasik bölgeyi, tiroiddeki bezleri ve fıtıkları da tedavi edebilir.

– Sindirim sistemi

– Karın ve içeriği

– Meme, cilt ve yumuşak doku

– Travma, vasküler, endokrin, konjenital ve onkolojik bozukluklar dahil olmak üzere baş ve boyun – özellikle cilt tümörleri, tükürük bezleri, tiroid, paratiroid ve ağız boşluğu

– Kafa içi damarları ve kalbi hariç, vasküler sistem

– Tiroid, paratiroid, adrenal ve endokrin pankreas dahil endokrin sistem

– Kanser hastasının tarama, gözetleme, cerrahi yardımcı tedavi, rehabilitasyon ve takip ile koordine çok modlu yönetimi dahil olmak üzere cerrahi onkoloji

– Kas-iskelet sistemi, el ve kafa yaralanmaları dahil olmak üzere kapsamlı travma yönetimi. Yaralı hastanın tüm bakım aşamalarındaki sorumluluk, genel cerrahinin temel bir bileşenidir

– Acil serviste, yoğun bakım ünitesinde ve travma / yanık ünitelerinde kritik cerrahi hastalıkları olan hastaların tam teşekküllü bakımı gerçekleştirilmektedir.


Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalları etkilemiş bir teknik disiplindir. Genel olarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları dahil olmak üzere karın içeriğine odaklanan bir cerrahi uzmanlık branşıdır. Bunun yanında tiroid, periferik damarlar, meme, yaralanma, yumuşak doku, deri ve fıtıklar üzerine de çalışılır.