Çerez politikası içeriği Özel Cihanpol Hastanesi tarafından belirlenmiştir. Çerez Politikamız
Özel Cihanpol Hastanesi
page-title-bg

Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji

Etkin tedavinin doğru tanıyla başladığı düşünüldüğünde Radyoloji bölümleri hastanelerde kuşkusuz hayati bir rol üstleniyor. Tanının yanı sıra çeşitli görüntüleme teknikleri yardımıyla büyük cerrahi operasyonlara gerek kalmadan ve vücut bütünlüğünü bozmadan hastalıklı bölgelere ya da organlara ulaşarak, hastaların daha kolay tolere edebileceği etkin tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bu alan Girişimsel Radyoloji olarak isimlendiriliyor. 

Hastalıklara spesifik olarak uzmanlaşmış doktor kadromuzun varlığı, aynı şekilde uzmanlaşmış klinisyenlerle birleştiğinde, birbirini tanıyan ve güvenen, aynı dili kullanan ve birbirlerinin tecrübe ve geri bildirimlerinden faydalanabilen güçlü bir ekibin oluşmasına olanak veriyor. Bu durum modern teknolojinin tüm olanaklarına sahip bir görüntüleme alt yapısı ve kendi alanlarında uzmanlaşmış ara elemanların varlığıyla birleştiğinde kuşkusuz hastalarımızın etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti alması mümkün oluyor. “Service Line” olarak isimlendirdiğimiz sistemimizde tedavi sürecinin tüm safhalarında hastalarımızın en üst düzeyde uzmanlığa sahip takım elemanlarından hizmet alması sağlanıyor ve beklenmedik olaylar ve komplikasyonlar en aza indirilmeye çalışılıyor. 

Girişimsel radyoloji alanında her türlü biyopsi ve drenaj işlemlerinin yanında endovasküler aort anevrizma tedavisi, karaciğer radyoembolizasyonu, serebral anevrizma tedavisi, prostat embolizasyonu gibi birçok kompleks minimal invaziv tedavi yöntemleri de başarıyla uygulanıyor.

Bunların ötesinde bölümümüzün temel ilkesi, evrensel ahlak kurallarıyla kesin olarak sınırlanmış, bilimsel verilerle zenginleşmiş, rasyonel aklı tüm uygulamalarımızda egemen kılıyor. Tüm ekip elemanlarımız, hastalarımızın her birinin bizden yardım bekleyen, zor durumda insanlar olduğunu daima hatırlayıp onlara şefkat ve empatiyle yaklaşırken, karşılaşılan her türlü sorunu ve olumsuzluğu, takım içindeki rollerine bakmaksızın, “üzerimize vazife” olarak görüp çözüme katkı sağlıyor.