Çerez politikası içeriği Özel Cihanpol Hastanesi tarafından belirlenmiştir. Çerez Politikamız
Özel Cihanpol Hastanesi
page-title-bg

Üroloji

Üroloji

Üroloji

ÜROLOJİ

Özel Cihanpol Hastanesi'nin Türk sağlık sektöründe sahip olduğu çok özel konum ve yüksek teknolojiye dayanan hasta odaklı mükemmellik öğeleri, Üroloji Bölümü’nün de yapı taşlarını oluşturuyor. Hastanenin en saygın bölümlerinden biri olma özelliği günümüzde de koruyabilmek amacıyla, kalite standardımızı yükseltmek için daima çalışıyoruz. Ürolojinin son yıllarda gösterdiği teknolojiye dayalı gelişimi dikkatle izleyerek, minimal invaziv üroloji ve fonksiyonel üroloji gibi yeni klinik kavramların bir an önce hasta hizmetine sunulmasına özen gösteriyoruz.
 
Bölüm içinde özellikle ürolojik kanserlerin erken tanı ve tedavisi büyük önem taşıyor. Multidisipliner bakış açısıyla cerrahinin yanı sıra onkolojik tedavide gerekli tüm uygulama ve yöntemleri de aynı çatı altında hastalarımıza eksiksiz sunabiliyoruz.

Üroloji Nedir?
Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin genital sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Böbrekler, idrar kanalları, mesane, prostat bezi, meni kanalları, idrar borusu, testisler ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisini içerir.
Kadın ürolojisi, nöroüroloji ve idrar yapma bozukluklarını kapsayan fonksiyonel üroloji ile androloji ve çocuk ürolojisi de bölümümüzün çok önem verdiği diğer ilgi alanları arasında bulunuyor.
Hastalarımızın tedavilerinde uyguladığımız ameliyat teknikleri;
Klasik ameliyatlar (Böbrek, idrar yolları, mesane, prostat, testis hastalıkları)
Perkütan taş cerrahisi (Böbrek taşları)
Endoskopik ameliyatlar (Mesane ve prostat hastalıkları, idrar yolları taşları)
Mikroskopik ameliyatlar: İnfertilite (Kısırlık tedavisinde)
Mikrovarikoselektomi
Testis ve Scrotum Ameliyatları ( inmemiş testis, hidrosel, …… v.b. )

Üroloji Alt Branşları
1. Androloji (Andrology, güncel tabiri ile Cinsel İşlev Bozuklukları Tanı ve Tedavisi)
2. Endoüroloji birimi
3. Kadın ürolojisi- Ürojinekoloji (Female urology/Urogynecology)
4. Ürolojik onkoloji (Uro-oncology)
5. Rekonstrüktif üroloji (Reconstructive urology)
6. Çocuk Ürolojisi (Pediatric urology)