Çerez politikası içeriği Özel Cihanpol Hastanesi tarafından belirlenmiştir. Çerez Politikamız
Özel Cihanpol Hastanesi
page-title-bg

Yenidoğan

Yenidoğan

Yenidoğan

Yeni doğmuş bebeklerde görülebilecek komplikasyonlara anında ve doğru şekilde müdahale edilebilmesi, yaşama şansının artırılması ve tedavilerde başarı oranının yükseltilebilmesi açısından donanımlı yoğun bakım ünitelerinin varlığı çok büyük bir önem taşır. Bebeğin olası tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tüm teknolojik ekipmanların bulundurulduğu özel ve izole alanlarda, uzman sağlık profesyonelleri tarafından gözetim altında tutulması gerekir. Bunun için doğumun Yenidoğan Yoğun Bakım birimleri bulunan sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Hastanelerimiz bünyesinde bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde 24'üncü gebelik haftasından itibaren erken doğumla ya da çoğul gebelikle dünyaya gelen bebeklere, şeker hastalığı olan annelerin bebeklerine, iri bebeklere, anne karnında mekonyum yutmuş bebeklere, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere bakım hizmeti veriliyor. İleri teknoloji cihazlarla donatılan Yenidoğan Yoğun Bakım birimleri, tüm Türkiye çapında yoğun bakım ihtiyacı duyan yenidoğanlara sağlık hizmeti sağlıyor. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile iş birliği içinde hizmet veriliyor. Ünitelerimizde yenidoğan yoğun bakım uygulamaları konusunda uzmanlaşmış sağlık personelleri ve alanlarında uzman hekimler hizmet veriyor.

Solunum Desteği (Ventilatör Tedavisi)

Erken doğum durumlarında akciğerlerin yeterince gelişememiş olmasından kaynaklanan solunum yetersizliği problemi sıklıkla görülür. Bununla birlikte doğum esnasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar da solunum zorlukları doğurabilir. Doğumdan bir iki gün sonra bebekte soluk alıp verme düzene girse de bazı durumlarda solunum desteği verilmesi gerekebilir. Böyle durumlarda ventilatör tedavisi önemli bir yer teşkil eder. Solunum tedavisi gören bebeklerin vücut sıcaklığının korunması ile ağrı kontrolünün sağlanması gerekir. Yenidoğana uygun bakımların ve tedavilerin uygulanması hastalıkların oluşum riskini en aza indirir. Bebeğe verilecek solunum desteğindeki en önemli husus, oldukça az temas ile gelişecek durumların en üst düzeyde gözlemlenmesidir. Tedavi süresince yenidoğan akciğerine sürfaktan maddesi solunum yollarından verilerek akciğerin gelişmesi sağlanır.

 

Fototerapi (Işık Tedavisi)

Fototerapi yani ışık tedavisi, yine yenidoğanda sarılık görülmesi durumunda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavideki amaç kanda biriken bilirubin maddesininin vücuttan atılmasını sağlamaktır. Bunun sağlanması için yenidoğan, fototerapi denilen özel dalga boylu ışınlara tabi tutulur ve bilirubin maddesinin idrarda çözünmesi sağlanır. İdrarda çözünen fazla bilirubin boşaltım yoluyla vücuttan atılır ve hastalık bu şekilde tedavi edilir. Her sarılık hastalığında ışık tedavisi kullanılması önerilmez. Kanda bilirubin maddesinin yüksek miktarlara ulaştığı durumlarda fototerapi yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda yeniden kan değişimi tedavisi uygulanır. 

Perkütan Kateter Uygulamaları

Yenidoğan yoğun bakımında perkütan kateter uygulamaları oldukça yoğun kullanılır. Perkütan kateter uygulaması, kol ve bacaklarda yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince bir damar yolu açılmasını sağlar. Bu sayede dışarıdan kan dolaşımına iletilmek istenen ilaç gibi maddeler kolaylıkla aktarılabilir. İşlem Yenidoğan Yoğun Bakım birimlerinde uzman hekimler tarafından yapılır.

Total Parenteral Nütrisyon Uygulamaları

Yenidoğanda oral beslenme sorunu ortaya çıkması halinde damar yolu ile beslenme yöntemine başvurulur. Beslenme bozukluğunun tespiti halinde bir an önce tedaviye başlanması gerekir. Bebeğin büyüme ve gelişimi açısından beslenme çok önemli olduğundan tedavinin gecikmesi büyüme geriliğine ve kalıcı diğer hastalıklara zemin hazırlayabilir. Parenteral nütrisyon uygulamaları aslında tamamlayıcı tedavilerdir. Bu nedenle uzun süreli olarak uygulanması önerilmez. Sindirim sistemi sağlıklı bir şekilde çalışabilecek durumda ise parenteral beslenme yerine enteral beslenme önerilmelidir. Eğer zorunlu olarak damardan beslenme uygulanması gerekiyorsa beslenme bozukluğunu ortaya çıkaran sorunun hızlıca tespit edilerek tedavi edilmesi gerekir. 

Toraks Tüpü Takılması

Toraks tüpü takılması işlemi, akciğer sönmesi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Akciğerde meydana gelen hava kaçağının altında yatan belirli bir neden yoktur. Bebeklerde akciğer sönmesi doğumdan sonraki erken dönemde meydana gelebilir. Genelde belirgin bir semptomu yoktur, ancak bebekte bu soruna bağlı olarak nefes alıp vermede zorluk gözlenebilir. Bu durumlarda ilk olarak oksijen tedavisi uygulanır. İyileşme görülmemesi durumunda bebeğe toraks tüpü takılması gerekebilir. Yenidoğanın iyileşmesiyle birlikte toraks tüpü çıkarılarak tedaviye son verilir. 

Hasta Başı USG

USG (ultrasonografi), yenidoğanın beyninin ve diğer iç organlarının detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla ultrasonik ses dalgaları yardımıyla gerçekleştirilen bir tıbbi görüntüleme tetkikidir. Hasta başı ultrason uygulaması, uzman radyoloji uzmanları tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yapılabilir. Bu yöntem ile karaciğer, böbrekler, dalak, pankreas, safra kesesi gibi organların görüntülenmesini sağlayan tüm batın USG'si uygulanabilir. Bunun yanı sıra beyin gelişimini incelemek amacıyla transfontanel kranial USG de yapılabilir. Böylece bebeğin iç organlarında ve beyninde herhangi bir anormalliğin olup olmadığı gözlemlenir ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda daha ileri araştırmalar yapılabilir.