Randevu için: (0482) 213 98 00

DEĞERLERİMİZ

Sağlık hizmet sunumunda insanın odak noktasında olduğu;

 • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygılı
 • Sevgi, Şevkat, Onura Saygı
 • Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı
 • Hizmette Hakkaniyet
 • Hizmette Süreklilik ve Erişilebilirlik
 • Saygın, Dürüst, Güvenilir Hizmet
 • Kalite ve Verimli Hizmet
 • Kanıta Dayalı Hizmet
 • Sağlıkta İnovasyon
 • Sorumluluk Bilinci
 • Özgün Kurumsal Yapı
 • Çağdaşlık
 • Evrensellik