Özel Cihanpol Hastanesi
page-title-bg

Ziyaret ve Refakat Politikası

Ziyaret ve Refakat Politikası

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Hasta odasında refakatçi olarak sadece 1 kişi kalabilecektir.
Refakatçi değişimlerinden servis hemşirelerini haberdar ediniz.
Hastaya yönelik hekim ve hemşire direktifleri dışında herhangi bir uygulama yapmayınız.
Hastanız ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber veriniz.
Hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutunuz.
Sağlık kuruluşlarında sigara ve alkollü madde kullanımı yasaktır.
İlgili hekim ya da hemşire istemi ve bilgisi dışında, hastanızı hastane dışına çıkarmayınız.
Hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek vermeyiniz.
Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması gerekmektedir.  Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekmektedir.
Hastaların sağlığı açısından gürültü kirliliği nedeni ile hastane içinde cep telefonlarınızı sessiz moduna ayarlayarak kullanılması gerekmektedir.
Ziyaretçilerin, muayene ya da işlem sırasında odadan çıkarak hastanın mahremiyetine saygı göstermelerini beklemekteyiz.
Refakatçi kişi hastanemizin yemek hizmetlerinden yararlanabilecektir.
Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10-15 dakika ile sınırlandırılmasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösterelim.
12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık  sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
Hastanızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyelim.
Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşımaktadır.
Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya lütfen dikkat edelim.
Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya dezenfekte ediniz.
Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı işaretleri gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyelim.
İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önlemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz.
Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterelim.
Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat edelim.
Servisler İçin Ziyaret Saatlerimiz:
Hasta ziyareti, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapılmaktadır. Ziyaret saatleri hastalarımızın bakım ve dinlenme zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Gün ve saatler değişkenlik gösterebilmekte olup hastanın yatması durumunda  ziyaret saatleri konusunda hasta ve hasta yakınları bilgilendirilecektir.